Vậy AI PHẢI MANG ƠN AI???

Vậy AI PHẢI MANG ƠN AI???

Không biết Ông Tiến Nguyễn đề cập đến thỉnh cầu (petition) nào? Nếu đó là cái gọi là THỈNH NGUYỆN THƯ của "lảnh tụ" Trúc Hồ, thì tôi biết có một người dư khả năng trả lời câu hỏi:
Cho tôi biết, các anh là loại người gi"? (Tell me, what kind of people are you"?)

Đó là ký giả NGUYỄN VĂN KHANH của Đài Sinh Bắc Tử Nam vì trên video clip tường trình buổi "occupy the White House", Ông Khanh cho rằng ngày 05-3-2012 là ngày "lịch sử" của VN và mỗi người tham dự là MỘT ĐẠI SỨ.

Vậy yêu cầu "lảnh tụ" Trúc Hồ ra lệnh cho Ông NVKhanh trả lời câu hỏi trên để ông hàng xóm của Ông Tiến "biết thế nào là lễ độ".

Vấn đề MANG ƠN MỸ, theo tôi những người cho rằng ta phải mang ơn Mỹ là những người có đầu óc nô lệ "thâm căn khú đế" nên mờ mắt không nhìn thấy:
Mỹ tự động đổ bộ lên bải biển ở Đà Nẳng mà không cần THỈNH NGUYỆN THƯ của chánh phủ ta năm 1965, rồi sau đó trói tay ta (không cung cấp vủ khí, một đổi một theo Hiệp định Paris) để cho kẻ CƯỚP (Việt cộng) cuớp nhà ta. Mỹ còn thâm độc hơn là để Việt cộng GIẾT chúng ta gián tiếp trong các trại tù khổ sai mà VC gọi là trại cải tạo và giết luôn dân ta — vợ con ta — bằng các vùng "kinh tế mới". Nếu Mỹ nhân đạo thì đã có kế hoạch di cư dân ta như năm 1954, Mỹ đã bỏ mặc chúng ta và dân ta cho bọn Việt cộng tàn sát gián tiếp bằng trại cải tạo, kinh tế mới không thực phẩm, không thuốc men….

Mười lăm năm sau, Trời còn thương ta và dân ta, nên chúng ta KHÔNG CHẾT HẾT !!!!!! Mỹ và Việt cộng thỏa hiệp lập chương trình HO năm 1990.
Không biết giữa Mỹ và VC có thỏa hiệp MẬT nào không??? Nhưng theo tôi, chương trình HO đều có lợi cho cả Mỹ và VC:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: