Phong trào này dẫn tới cái gì?

Phong trào này dẫn tới cái gì?

Gia Cat giacat54

Kính anh Nguyên Xương!

Có thể anh không theo dõi trang We the People (một bộ phận tiếp nhận dân ý) nên không biết.

1-Con số 25,000 là theo nguyên tắc của trang mạng được đề ra bước đầu có hiệu lực với tất cả petition. Đó chỉ là nơi tiếp nhận dân ý thời kỹ thuật điện toán và chỉ có thế mà thôi. Giải quyết theo dân ý là chuyện khác.

2- 123.094 chữ ký này chỉ nhằm cứu người và tỏ bày lòng căm ghét cộng sản. "Nhiệt tình cộng ngu dốt" thì bị bọn ma đầu lợi dụng "chôm credit" kiếm tiền, kiếm "fund". 123,094 chưa được 10% của 1,548,449 người Việt sống trên nước Mỹ. Phong trào này dẫn tới cái gì? Con số không to tướng.

3- Trúc Hồ, Nam Lộc thì kiến thức quá thấp không đáng nói tới. Họ chỉ kiếm tiền nay thấy chính trị dễ quá một bước vào tòa Bạch Ốc, lại hốt bạc nên tưởng ngon ăn. Nguyễn Đình Thắng, Cao Quang Ánh và đám Việt Tân mới là chủ chốt. Nhưng rồi anh sẽ thấy kết quả là Hoa Kỳ sẽ bán vũ khí cho Việt Cộng.Đây là điều những bậc cao nhân đã viết ra rồi. Người Việt Quốc Gia có tật ngu lâu. Thua chạy không còn tấc đất cắm dùi nhưng cứ chê kẻ thù ngu dốt. Sao không thấy mình tài mà thua những thằng ngu dốt có nhục không?

Trân trọng
Gia Cát

MARCH 5/2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: